"Az ember győzze le a dühöt szelídséggel, győzze le a gonoszságot jósággal, győzze le a fösvénységet bőkezűséggel, győzze le a hazugságot igazsággal!"

A hatályos Büntető Törvénykönyvben

A lopás a hatályos 2012. évi C. törvény XXXVI. fejezetében, a vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó egyik különös részi tényállás.


Fogalma
Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. [1] 
(még akkor is, ha annyira hülye , hogy ezt nem ismeri fel!)
CSÖTE fotók és videók kontakt:  oksagi3@gmail.com

www.csote.hu - ALl right reserved.